Před-jarní lunární meditace

sobota 26. března 2016

Týden 26. 3.- 2. 4. 2016Nálada v týdnu od 26. 3. do 2. 4. 2016V zimě bylo slunce ukryto, daleko za zemí, hluboko uvnitř nás. I když se zimním slunovratem se slunce krůček po krůčku a s nadějí začalo vracet, přesto vnější temnota zimy vyvolávala v člověku úzkosti. Pokud jste je pocítili, nebo ještě malinko setrvávají, či se tu a tam objevují, nelekejte se. Je to přirozené. Může vám pomoci, když si „jen“ uvědomíte, že se to tak děje rok co rok, nekonečně mnohokrát a nikdy to netrvá věčně. 
Každopádně ukryté zimní slunce je vždy krásná příležitost pocítit vnitřní pocit zářivého a jasného vlastního myšlení, které jako by bylo odpoutáno od smyslového světa. Takový rytmus přírody není žádným trestem, ale nádhernou příležitostí pocítit, ne-li rovnou nalézt, vlastní světlo, vnitřní slunce. Nekonečně znovu. 
V těchto předjarních dnech, kdy se příroda začíná probouzet, natož zelenat a barvit, přicházejí v souvislosti se smyslovými dojmy i zážitky radosti z jasně zářícího jarního slunce na nebi. Ale mohou se naopak objevovat pocity, že ona záře zimního jasného myšlení bledne. Ani v tomto případě se nelekejte.
V této situaci se můžete těšit z toho, že totiž to co je ve vašem myšlení cenné, zůstává v něm jako živý výhonek (i když máte vlastní pocit uschlého stromu poznání), tak to, chce být přijímáno duchovním světem, který právě tohle potřebuje, hledá jako cíl svého vlastního vývoje.
Příroda touží být naplňována lidským poznáním, byť nedokonalým, bez člověka by zahynula. Člověk zase naopak, protože z duchovního světa pochází, čerpá z něj všechny své dary a schopnosti. Jako semínko, ze kterého jen svým vlastním úsilím vypěstuje zde na Zemi rostlinu s plody. Je to vlastně obraz krásně nezbytné vzájemnosti a „potřebnosti“ duchovního světa a člověka.

A protože je to zároveň týden povelikonoční, zůstává v našich vzpomínkách i mysli ještě stále jméno Kristovo. Nemusí se explicitně vyslovovat, přesto je v náladě tohoto týdne stále zřejmé, že s událostí Kristova ukřižování souvisí. Je neustále možno vnímat JEHO přítomnost.
Cesta, kterou člověk hledá v prožívání časových rytmů roku je JEHO cestou.
Poznání, o které člověk usiluje, je JEHO poznáním.
Pravda, kterou hledá, je JEHO pravda.
Cíl, kterého přitom může člověk dosáhnout, je JEHO životem.

Život má smysl. Nejen pro člověka samotného, ale pro celý svět. A to je ku vděčnosti.

Energie tohoto týdne je nakloněna změnám, a to v různých formách, v různých oblastech vašeho života, vnitřních i vnějších. Můžete o nich třeba jen snít nebo přemýšlet, nebo už realizovat určité kroky. Tak či tak, energie tohoto týdne jsou vám nakloněny.

V pondělí je den, startující úplně nové počátky. Den první. Je to první den v týdnu po skončení celého velikonočního mysteria, vše už je dokonáno a začíná „ nový rok“, „nový život“.

Ano, život je krásný i těžký (s vlastní odpovědností) zároveň. Vše, co vydechneme do světa, se vrátí nejen k nám samým k nadechnutí, ale to také nabízíme k životu i druhým. Nejen obrazně, ale skutečně, fyzicky i fyzikálně.


Přeji vám jen ty nejlaskavější myšlenky a nejradostnější zážitky a moudrý dech.

Yvell

Žádné komentáře:

Okomentovat