Před-jarní lunární meditace

sobota 2. dubna 2016

Týden 3. 4. - 9. 4. 2016

Nálada v týdnu od 3. 4. do 9. 4. 2016

     sobota 2. 4.


neděle 3. 4.


Týden klidu.

Vítězné jarní slunce vysílá z nebe tolik očekávané a hřejivé paprsky. Jsou to zažehující jiskry všeho dobrého, Božího. Dost pádný důvod k radosti a klidu, že vše je tak, jak má být, že vše je v řádu vesmíru.

Měsíční Nov v tomto týdnu skryje na chvíli své světlo, aby přijalo informace od nás, lidí, a s dorůstající silou nám pak mohlo pomoci je v našich životech manifestovat. Můžeme pojmenovat svá přání, své potřeby, dát jim jakoukoliv hmotnou podobu, třeba napsat nebo vyslovit nahlas nebo zpívat nebo namalovat nebo najít v objektivu fotoaparátu, cokoliv, co je vám blízké. S  vděčností můžeme tuto svou potřebu odevzdat temnotě bezměsíčné noci (ve čtvrtek) a s důvěrou přijímat její uskutečňování v našem životě. Vše se děje krok za krokem, po malých krůčcích, ale děje se.

Když se podíváte na pupeny stromů, které v předcházejících dnech skoro nebyly a v následujícím dni jsou velké a očividně připravené pustit život ze svého nitra ven, musí vás vážně zalít pocit klidu a řádu. Řádu, v němž nic nezůstane skryto, co má být zjeveno. Vše je ku vděčnosti, ať se ve vašich životech děje cokoliv.

Nadechujte klid a vydechujte vděčnost. V klidu se ve vás ozvou pravé a přesné myšlenky, pravá a přesná slova, inspirující k pravé a přesné formě vašich životů. Vděčnost je pak mocnou a násobící silou uskutečňování.

Pokud nevěříte a nepřijmete, nevadí, nic není špatně ani dobře. Všechno má svůj čas, stejně jako listy stromů, ukryté dlouhý čas uvnitř. Mimochodem, když na podzim upadly listy na zem, mohlo se člověku zdát, že to je konec navždy, že už snad nikdy zelený strom neuvidí, že snad není možné, aby na stejném stromě byly ještě někdy listy, navíc když tak dlouho zel strom prázdnotou. Ale stejně víte, či věříte, že zase vyraší, je to tak?

A hle. Je to tady. Není to úplný výbuch zeleně, i když probouzení se děje velmi rychle, ale jsou to malé pupeny, malé kroky, malé změny. Vedou ovšem k velkým proměnám. Když listy vyraší, je to radost. Podobné je to i s našimi životy, smutky a bolestmi v nich.

Tento týden jako by nám dával znamení, že nestačí jen rozvíjet myšlení a logiku, nebo věnovat pozornost svému fyzickému tělu, což obojí je velmi důležité. Ale je dobré připomenout si i své pocitové tělo, které není vidět, podobně jako Měsíc v Novu, ale přesto existuje. Ba co víc, je podstatné a určující pro náš život více, než dokážeme připustit.

Tento týden, jako by nám dával novou naději, že nic není ztraceno, i když na první pohled to tak může vypadat. 
Po Novu se pravděpodobně slunce na krátký čas ukryje za mraky. Ale naděje zůstane. A všichni dobře víme, že slunce za mraky nezůstane na věky.

Přeji vám klidné a laskavé dny.

S láskou vaše Yvell 

Žádné komentáře:

Okomentovat