Před-jarní lunární meditace

neděle 17. dubna 2016

Týden 17. 4. – 23. 4. 2016

Nálada v týdnu od 17. 4. do 23. 4. 2016Týden od-pouštění

V době okolo velikonoc jsme mohli vnímat hlasy vnějšího světa, který promlouval k člověku v podobě probouzející se jarní přírody.
Tento týden pokračuje v podobné náladě, příroda ožívá stále silněji a více.

Právě v následujících dnech nám vnější svět, příroda, vesmír, Bůh, jakkoliv chcete, nabízí možnost „vyprázdnit“ staré a nepotřebné sbírky strachů, smutků, nejistot, sobectví, závisti. Prostě všeho toho, co opravdu nepotřebujeme pro šťastný život, ale přesto se v našem prožívání tu a tam objevuje. Takové pocity jsou pro člověka přirozené, není to žádné selhání, nebojte, ale je skvělé být si jich vědom a čas od času je „vymést a vyhodit“.
Samozřejmě, jistým způsobem je to ztráta, protože takovým vnitřně vědomým činem se zbavujeme něčeho, co možná bylo dlouhý čas naší nevědomou součástí. Proto právě uvědomění si těchto pocitů je nádhernou a jedinou možností, jak se vědomě rozhodnout nebýt jejich vlastníkem, ale propustit je ze služby, odevzdat, nadobro ztratit z dohledu. Je to nádherná příležitost, jak se vědomě rozhodnout žít šťastně i bez nich. Je to záležitost svobodné volby. Ano, jakákoliv změna je možná, ovšem každá změna nese s sebou ztrátu, v jistém smyslu oběť. A každá ztráta je nepříjemná, protože všechno staré se nás někdy dost pevně drží a nechce se pustit.

Ovšem mám pro vás tři dobré zprávy

První úžasná zpráva spočívá v tom, že ztrátou v tomto významu může být to nepříjemné, negativní, omezující. Můžete při tomto procesu pocítit smutek, bolest, i to je v pořádku. Je-li to ztráta, pak vždy trošku bolí. Ale to bolí jen ten starý zvyk ze starých forem jednání či pocitů. Nic jiného. To bolí jen chvíli, než se staré nahradí novým, lepším a příjemnějším.

Druhá dobrá zpráva – o nic nepřijdete, když vyhodíte staré a nepotřebné pocity. Takovým rozhodnutím neměníte minulost, na té se nic změnit nedá, ale můžete vytvořit novou současnost. Nic převratného se nestane. Minulost prostě ve vnitřním pocitu opustíte, od-pustíte (podobně, jako když vytáhnete špunt z vany a vy-pustíte špinavou vodu). Poté naplníte vyprázdněný prostor (duševní, vnitřní) novými kvalitami, vlastnostmi, pocity. Každý svobodně podle toho, jak potřebuje, jak touží. Zpočátku jen v představě, v myšlence, v rozhodnutí, takový krok je nezbytný, pak se vše krok za krokem bude materializovat ve hmotném světě, ve vašich životech. Pravda, vyžaduje to určité úsilí, možná i opakovaně, ale stojí za to.

A když ne, tak se také nic neděje. Což souvisí se třetí dobrou zprávou – nebojte se, tuhle možnost máte kdykoliv, nekonečně. Jen někdy je příznivější období, jindy méně. Ale možnost k radostné změně je neustále, kdykoliv. Tento týden je vám však k takovému od-pouštění nádherně nakloněn. 

Píši tuhle inspiraci a intuitivní vhledy sice pro vás, neb si je nechci nechat jen pro sebe, ale píši to i sobě, věřte. I já jsem jen člověk.

Přeji vám laskavý týden, plný volného místa uvnitř i vně pro vše nové a lepší.

Vaše Yvell

Žádné komentáře:

Okomentovat