Před-jarní lunární meditace

úterý 19. července 2016

Týden do 17. – 23. 7. 2016

Nálada v týdnu od 17. – 23. 7. 2016
Týden konání

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.“

Ano, stará dobrá moudrost, do které se ale člověku vždy úplně či plně nechce. Přirozené. Určitě máte všichni takovou zkušenost, že když jste váhali, váhali a odkládali, tak mnohdy, ne-li vždy, to nebylo ku prospěchu věci. Samozřejmě je dobré promýšlet své kroky a nejednat unáhleně, ale tímto rčením mám na mysli skutečnost, že když už vás určitá rozhodnutí opakovaně a opakovaně napadala, pak jsou to přesně ta, která chtějí být uskutečněna. A když už vás napadala, když se ve vaší mysli opakovaně vracela, pak patří k vašemu životu. A patří k němu jako dobrá a možná hodně důležitá rozhodnutí. I když nemusí být snadná, to přiznávám. Ale to se člověku většinou jeví ještě před vykročením. Pak krok za krokem už většinou jde všechno lehce a elegantně.

Tento týden, navíc posílen středečním úplňkem, je ideální pro to, abyste zrevidovali své životní potřeby, a pak se pustili beze strachu do jejich uskutečnění. Beze strachu a v důvěře, že nejste jen hmota nebo fyzický robot, který plní úkoly, aby uspokojil druhé. Ale jste také duchovní bytost – v tom smyslu mluvím o důvěře.

Smyslové vnímání, které nám zprostředkovává užívat si krásy, zejména v letní přírodě, je současně blaženým závojem, který umožňuje vidět a prožívat jen nepatrnou část plné krásy. Ani já si neumím představit, co všechno bych asi viděla, kdyby mne omezenost smyslů nedržela před závojem poznání. V tom tuším zázrak života. Tedy to, že i omezení, kterým jsme vystaveni, mají svůj význam a skrytou moudrost. Můžeme „vidět“ a prožívat jen tolik, kolik jsem schopni. Ale zároveň nám tato smyslová omezení zprostředkovávají určitou vnitřní sílu, kterou bychom nebyli schopni bez fyzického těla rozvinout.

V takovém souladu – vnitřního prožívání a vnějšího počínání – je ukryt poklad radosti.

Souhlasíte? Nebo…? Copak jste neměli největší radost vždy z toho, co se vám skutečně a fyzicky v životě podařilo uskutečnit, na rozdíl od toho, o čem jste jen snili a přemýšleli?

Léto je krásnou příležitostí, abychom si užívali světla a tvořivého tepla, které nás obklopuje a také vstupuje do našich těl skrz smysly. A omezení? Ta jsou přirozeným darem. Tak přirozeným, že si ho většinou nejsme vědomi, podobně jako nevnímáme, jak nám pracují játra nebo ledviny. A přesto bychom bez nich zahynuli.
Když tedy přijímáme skrz vnitřní prožitky a myšlenky, pak soulad přichází tehdy, když také konáme a uskutečňujeme to vnitřní skrz vnější konání.

Přeji vám, skutečně moc vám to přeji, abyste si užívali všech proudů krásy, které letní vítr rozfoukává po světě, a abyste ve svých osobních životech krůček za krůčkem udělali to, co vnímáte jako dobré pro sebe i pro všechny zúčastněné.

Při takovém konání si můžete třeba hrát, jako děti – pracovat s nadšením, hravě, se sebeuvědoměním a využívat plně své kreativity. Nebojte se riskovat a dělat věci jiným způsobem. Ať už se bude dít cokoliv, usmívejte se, nenechte se zatáhnout do zbytečných sporů a hloupých hádek.

Nemusíte poslouchat a číst negativní zprávy, tvořit nebo poslouchat pomluvy, nemusíte dělat nic „blbého“. Prostě nic nemusíte, i když můžete, v tom je svoboda rozhodnutí krásná.

A máme tady červencový úplněk!


Tento úplněk ve znamení Kozoroha vám může připomínat předsevzetí, která jste dali sami sobě či jiným v době zimního úplňku. Co jste si slíbili, že budete dělat? Konáte tak? Když ne, tak proč? Úplněk v Kozorohu je příležitostí nově vykročit k úspěchu v zaměstnání, kariéře či podnikání, v nových projektech i tvořivých dílech. Nebo upravit a opravit již probíhající práci.

Úplněk přináší vždy jakési naplnění, završení a současně je to začátek nové fáze. Ve své negativní poloze může přinášet pocity vyčerpanosti (když ne horší), ale jak říkám – i to je výzva!

Pranostiky na červenec
Když dne ubývá, horka přibývá.
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína. (19. 7. )
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.(22. 7.)Žádné komentáře:

Okomentovat