Před-jarní lunární meditace

neděle 3. července 2016

Týden od 3. 7. - 9. 7. 2016


Nálada v týdnu od 3. 7. – 9. 7. 2016
Týden od-poutání

Za Krásou je vidět, až za ní, musí se skrz ni, abychom zahlédli skryté dílo.
Jak chceme.
Ale co chceme?

Nálada tohoto týden (od-poutání) jako by připomínala, že sice nikdy není pozdě, ale někdy je nejvyšší čas a jindy ideální příležitost. Opakování není marné, takže jen připomínám, že co se vám nepodaří hned, není žádné selhání, je to jen potvrzení, že příležitost přijde znovu. Možná v jiných okolnostech, ale určitě znovu, jako po všechny dny, týdny, měsíce i krátké chvíle v roce.

Tento týden je právě jednou z ideálních příležitostí, jak se odpoutat od těch omezení (duše), která jsou možná. Aby si člověk mohl vychutnat završení svatojánského období a jeho zvěstování: celý vesmír přijímá myšlenky i pocity z našeho dechu, aby je s pozvolna sklánějícím se sluncem přinášel zpět do života, na zem.

Oddáváte se létu, jeho nejvyšším výškám.
Nechejte v sobě roznítit jeho tvořivý žár.
Není snad nutné tolik nadávat na horko, aby z těch vzteků nebyl příliš temný mrak.
V náručí nejvyššího tepla a světla je možné uslyšet slovo, tvůrčí slovo, možná pravdivé slovo z počátků. Takové slovo je z krásy utkané.

Tento víkend jsem strávila s rodiči, ve svém rodném domě. Z pokoje jsem viděla stále stejný kopec a nebe nad ním jako v dětství. A počátky se ozvaly! Ve slovech. Zazněly skrz pocit smutku z toho, co všechno jsem do této doby neviděla, nevěděla, neuměla. Slzy.
A pak – ticho a klid. Slunce porazilo tmu. Uvědomění, že na minulosti nic nezměním, že co bylo, to stalo se v řádu vesmíru, bylo tiché, ale jasné. A to bylo krásné.

Teď je jedinečná příležitost odpoutat se od vlastních omezení, od starých zkušeností, které jsou pastí emocí a současně silným magnetem.

Jak?
Mnoho způsobů a forem existuje, o tom není pochyb, ale tvrdím, že všechny jsou stejně z jednoho zdroje. Přestože sobě můžeme pomoci méně snadno než druhým, přesto je to možné. Třeba skrz rozhodnutí pro dobré a ještě lepší, a nejlépe ku prospěchu všech zúčastněných.

Ano, jen tak jednoduše, v myšlenkách se můžete rozhodnout pustit se starých bolestí, na která pohlédnete, která se ozvou ve vašich pocitech. To, co se ozve, to chce vysvobodit z pout. A to je možné. Spustí-li se slzy, pak vězte, že je to dobrá závlaha. Ať už se spustí velký lijavec nebo jen vlahý deštík. Všechno je v řádu.

Krása.

Stejně tak je stále v plné síle a na pořadu dne pocit vděčnosti, za vše, co je, děje se, co máte tady a teď.

Novoluní v Raku
Vděčnost neustále, ale v tomto týdnu ještě silněji, je mocným pomocníkem. V pondělí totiž nastává novoluní v Raku.


Jistě víte, že Rak je vodní bytost, která ráda couvá, ustupuje, kráčí jakoby zpět. Ale není to cesta zpátky, je to jen způsob existence. Nicméně symbolika Raka a jeho lunární působení, nabízí člověku možnost zpomalení, introspekce, můžete se skrýt v sobě a nechat se vést skrz minulé k budoucímu. S vděčností.

Každá novolunní fáze je obdobím nových začátků, v jistém smyslu očisty a od-poutávání se od starého a všeho nepotřebného.


A tak vám na této krásné pouti od-poutání, pro niž je tento týden báječnou příležitostí, přeji vše dobré a ještě lepší.

Vaše Yvell

Pranostiky na červenec

Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Slunce peče - déšť poteče.

Žádné komentáře:

Okomentovat