Před-jarní lunární meditace

neděle 10. července 2016

Týden od 10. 7. – 16. 7. 2016


Nálada v týdnu od 10. 7. – 16. 7. 2016Týden výšin

Vysoké léto trvá. Jeho nejvyšší bod je sice za námi, ale energie vysokého léta stále sálá z výšin a člověk má stále možnost do jeho výšin vnášet vše, co uzná za vhodné.

Nic nemusíte, vůbec nic, ale můžete

Už v těchto slovech je potenciál svobody, natož ve skutečnosti. A skutečně – zkuste si jen tak, hravě a svobodně, jako děti, zvolit, jaké myšlenky, pocity, slova, skutky byste chtěli prožívat. Tak takové zkuste vynášet do světa. Je to blahodárný pocit – vrátí se vám totiž skoro okamžitě zpátky, navíc umocněn.

Ano, ano – co stvoříme, to se umocněno vrací zpět.

Kéž bych nemusela nikdy pomyslet ani psát „ach“…(protože vše nedobré vrací se i v negativní formě umocněno). Kéž bych mohla psát (a vnímat) jen „ano“ (protože vše dobré vrací se zpět).
Nicméně, aby to nevyznělo příliš egoisticky, že tvoříme jen něco pro sebe, aby se to k nám zpět vracelo umocněno v pozitivní formě jen pro nás, doplním vysvětlením, že vším TÍM dobrým obohacujeme vše okolo – vzduch, přírodu a koneckonců všechno a všechny, kteří vzduch nadechují. V tomhle tkví princip prastarého rčení „Starej se o sebe“. Myslíme-li v dobrém na sebe, opravdu v dobrém, pak se často cítíme v souladu, a vnímáme-li vnitřní klid a soulad, pak je to zpravidla vždy ku prospěchu všech zúčastněných.

V těchto vlastně několika málo slovech nemohu vše vysvětlit a dovysvětlit. Může se stát, že i tato slova budou někým vnímána jinak, než já zamýšlím. Ale za názory a postoje druhých neneseme odpovědnost. 

Názory  a postoje druhých vycházejí jen z jejich osobního přesvědčení, které já nemusím ani nechci posuzovat. Nesu odpovědnost jen za to, co vnímám já sama a co slovy pojmenovávám, jak nejlépe umím. Byť texty píši někdy rychle, tak vždy jim předchází pomalé promýšlení, prožívání a zvažování. A dnešní den mi přinesl jedny z nejnádhernějších zážitků a pocitů za poslední dobu. Přála bych si, aby v mých slovech bylo čitelné, že vnímám (a nejen já), jak se ocitáme v nádherném období, v blahodárných dnech a pozitivní energii.

Nálada tohoto týdne je více než kdy jindy nasátá životní energií a příležitostí k rovnováze.

Nic nemusíte, ale můžete.

Následující týden můžete zkusit (nemusíte) prožívat beze strachu z toho, co bude… můžete zkusit (nemusíte) nechat se oddat důvěře ve vlastní intuici, instinkty, pocity – jen je dobré pozorovat, zda jsou příjemné, pozitivní, dobré. To je nejdůležitější.

Taková „práce“ v následujícím týdnu vás čeká: věnovat pozornost svým pocitům, náladám. Proměňovat své osobní těžkosti (někdy i s určitou námahou) do dobrých pocitů, což jde mnohdy jen v hluboké důvěře k duchovním hodnotám a principům. Ty mohou být odlišné, jsou individuální. Ale ať už jsou u vás duchoví hodnoty jakékoliv, já setrvávám na svém, že forem a způsobů a cest je nekonečně, ale zdroj je pouze jeden.

Nic nemusíte, ale můžete.

To je Krásné.

Přeji vám nádherný letní týden plný výšin a možností; a zase příští neděli „naviděnou“.

Vaše Yvell

Pranostiky na červenec
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Žádné komentáře:

Okomentovat