Před-jarní lunární meditace

neděle 15. května 2016

Týden od 15. 5. - 21. 5. 2016

Nálada v týdnu od 15. 5. - 21. 5. 2016

Týden tušení

Svatodušní období

Tento týden přináší výraznou energii k tomu, abyste mohli vědoměji vnímat svou schopnost intuice, užívat si jejího působení, její existence uvnitř vás. Můžete dovolit svému tušení, aby se ujalo pevně svého práva, které vám v tomto svatodušním období více než kdy jindy pomáhá žít v souladu s vaší přirozeností.

Možná míváte v těchto dnech pocit, jako by síla vašeho myšlení slábla. Může to být díky silným a překrásným zážitkům z rozkvétající přírody. Určitě budete souhlasit, že nic není náhoda, čímž chci říci, že právě období rozkvétající přírody je úžasnou a mocnou informací pro člověka – manifestuje vám obraz skutečnosti, že svět je takto nádherný. A v takové nádheře se ocitáte právě teď i vy.

Příležitost

Krása může lehce utlumovat racionalitu, můžete mít pocit, jako byste ztráceli sami sebe v nádheře přírody, ale to je v řádu vesmíru. Právě nyní je správný čas využít této příležitosti k rozvíjení vaší intuici - jakoby omámeni krásou, jako byste se nadnášeli pár centimetrů nad zemí. To všechno je úplně plně lidské.

Tušení zprostředkovává zážitek duchovního vedení. Není to nic atavistického, je to naprosto přirozené. (Tvrdí se, že samotné slovo „tušení“ je známo teprve od středověku, takže svým způsobem to není až tak prastará lidská schopnost.)

Nadcházející dny si opravdu vyzkoušejte vědomě užívat své intuice, svého vnitřního hlasu, který je moudrý. Intuici můžete považovat za jistý druh světla. A světlo je moudré. Osvěcuje.

Co je to tušení?

Intuitivní záblesk, který člověku umožňuje nahlédnout do časoprostoru vlastního osudu, Nasvěcuje cestu, po které kráčíte. Tušení je schopnost, kterou sice můžete v průběhu života rozvíjet, nicméně se s ní rodíte.

Jenže jak se taková intuice pozná?

Jak poznáte, že se jedná o váš moudrý vnitřní hlas, tušení, a ne nějaký blud? To pocítíte. A určitě už jste to všichni ve svém životě zažili.

Zkuste například dnes věnovat 5 minut klidnému, ale upřímnému pozorování toho, na co myslíte, co říkáte, co děláte. Zapište si myšlenky do svých poznámek, nebo do diáře (snadno se některé myšlenky zapomenou), stručně, heslovitě. Po pár dnech se k nim vraťte. Uvidíte, která z poznamenaných myšlenek vás zaujme znovu. A také budete přesně vědět, jak jste se cítili tenkrát, když vás ta či ona myšlenka napadla. Poznáte, že nejpřijatelnější myšlenka nesla s sebou nejpříjemnější pocit. Tak začnete den po dni poznávat přesněji a jasněji, co je co a jak na to.

Dejte si takovou pětiminutovku každý den. Pozorujte své pozorování, což bývá občas zábavné, ale spolu s tím také důležité.

Intuice, tušení - je vaše nejvyšší moudrost

Intuice je podle C. G. Junga schopnost „mimovědomého vnímání“. Stejně tak i vědecké výzkumy tvrdí, že intuice je podmíněna zkušeností v této oblasti. Pokud s tím souhlasíte, pak jen přidávám svou zkušenost, že právě pozorování vašich myšlenek je ideální příležitost, dar, který máte k dispozici nepřetržitě, a kterým můžete tuto přirozenou schopnost rozvíjet. Získáte zkušenost k nezaplacení. Tak jednoduché. Všechno máte k dispozici. Začnete-li věnovat pozornost v tomto významu sobě, je to jako byste rozkrývali poklad na vaší vlastní zahradě. Jdete prostě najisto.

Přeji vám úžas nad úžasnými prožitky s vaší intuicí.

Vaše Yvell

Pranostiky na květen:
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Ped Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Žádné komentáře:

Okomentovat