Před-jarní lunární meditace

neděle 29. května 2016

Týden od 29. 5. – 4. 6. 2016

Nálada v týdnu od 29. 5. – 4. 6. 2016Týden roz-hodnutí

Roz-dělená slova, to mě inspiruje, baví, určitě jste si všimli. Díky roz-dělení slov si všímám, jak je jazyk český krásný, jak se z něj dá tvořit i krásná řeč, jak řeč je projevem našich myšlenek. Mám na mysli spontánní řeč, přirozeně plynoucí. 
Samozřejmě je možné si řeč také vědomě při-pravit (vznikne něco, co se praví, co je při nás a při-chází ke druhým), nebo roz-myslet (myšlenky se roz-třídí, roz-dělí a pak ladně a souladně poskládají v mysli do ucelené řeči) – no uznejte, kolik asociací naskakuje, když pár slov roz-dělíte. Skutečně se mi potvrzuje, že dělením vzniká více, jak jsem již mnohokrát na mnoha místech psala.

A tak se dostávám k náladě tohoto týdne, týdne roz-hodnutí. Vše, co je hodno vaší pozornosti, zejména, pokud to vaši pozornost zaměstnává již nějaký čas, a není stále úplně jasné, co a jak udělat, tak právě „to vše“ je dobré v mysli pro-hlédnout. Můžete se podívat se na své aktuální potřeby skrz a prohlédnout si, co je pro vás dobré, laskavé, užitečné. Prohlížejte a nahlížejte na vše tak, aby bylo v souladu i se všemi ostatními. Druzí nemusí s vaším rozhodnutím souhlasit, ale vy musíte pocítit, že vaše rozhodnutí není na úkor druhých, ale je to to nejlepší, co můžete v dané chvíli udělat. Je-li to potřebné, možné a laskavé, pak to zpravidla bude dobré pro vás i pro ostatní. A to i přesto, že nebudou souhlasit. Nikdo nikdy neznáte/me celý příběh, nevíte, jak bude pokračovat dál, a proč vás život přivedl právě k takové situaci nebo rozhodnutí, ale věnování vnitřní pozornosti právě tomu, že si uvědomujte souvislosti s ostatními, že si přejete dobré pro všechny zúčastněné, je mocnou energií pro dobrý průběh i šťastný cíl vašich rozhodnutí.

Právem se zeptáte, JAK to udělat? Ano, rozumím, takových dobrých rad je skutečně plný svět, fyzický i virtuální. Ale právě proto je jich všude mnoho a mohou se donekonečna vysílat, protože napsané neznamená prožité. Lidé si přečtou, ale potřebují skutečný prožitek. Byť je kromě blbostí na internetu i v knihách také mnoho dobrých rad, mohou být posléze odsouzeny k zániku, protože se lidem nepodařilo je v životě naplnit. Neříkám, že 100%, ale ve velké míře tomu tak je. Často v určité fázi potřebujeme prostě něčí podanou ruku, živou, nikoliv jen text s dobrou radou.

A co dělám v tuto chvíli já? Ano, pouze píšu, viďte. Každopádně na zmíněná úskalí či rizika upozorňuji. Co je však nejpodstatnější, že nezůstávám jen u slov, ale vše, nebo nejupřímněji – většinu všeho, o čem píšu, tak na všech mých živých se-tkáních, kurzech, workshopech, zejména při individuálních konzultacích, pomáhám lidem přetvořit do fyzické zkušenosti, pomáhám jim najít osobitou cestu k takovému prožitku, který onu teorii promění v životní praxi. Vše, nebo nejupřímněji – většinu všeho, o čem píšu, mám odžito.

Inu, vrátím-li se k náladě tohoto týdne – roz-hodnutí, a abych nezůstala jen u teorie, tak vybírám jednu z mnoha možností, JAK začít: pokud se tedy roz-hodnete pro naplnění něčeho, co už nějaký čas je nejisté a je středem vaší pozornosti, pak v praktické rovině věnujte velkou, úplně celou pozornost vašim pocitům.

Například: stojí-li před vámi nějaká volba, představte si situaci A  - jaký je to pocit? Pak si představte situaci Bjaký je to pocit? To pocítíte okamžitě! Ten POCIT je poznání. A ten je vašim velkým pomocníkem.

Ze zkušenosti ovšem vím, že i přesto, že lidé vždy okamžitě a zpravidla vždy správně poznají dobrý pocit, tak jim někdy dál brání různé známé či neznámé okolnosti, které jim nedovolí naplnit ten svůj DOBRÝ POCIT, zrealizovat to, co cítí jako potřebné a dobré. Tehdy je právě potřeba podané ruky někoho, kdo vám pomůže vylézt z takových nejasností.
Není-li nikdo takový právě po ruce, neklesejte na mysli, ale hrejte si dál v myšlenkách se svými dobrými pocity. Jsou-li dobré, je to první krok k dobrému pokračování.

Nemusíte mít obavy, že byste se ztratili v pocitech krásy, kterou příroda připomíná nejen v předzvěsti léta a tepla, ale ve své plné síle. V tom, v čem se ztratíte, se zase najdete – v kráse.

Budou-li krásné vaše pocity, pak prostoupí až do oblasti vůle. Příroda je toho všeho obrazem: vaše pocity se v minulých týdnech rozplývaly v její nádheře, ale mohli jste svou intuicí tušit mnohé souvislosti. Intuice a tušení z minulého týdne mohlo pročistit a nasvítit vaše myšlení a nyní proniká i do vaší vůle, do tématu rozhodování. 

Nejedná se o chladné racionální rozhodnutí, nýbrž rozhodnutí prodchnuté krásou pocitů. 
Jako byste svou pozemskou osobnost odevzdali tvořivému duchu a v něm se setkali sami se sebou. Právě takovou náladu, či energii, nám poskytuje tento týden. 

Přeji vám laskavé dny a laskavá rozhodnutí.

Vaše Yvell

P.S. Nedělní novoluní přeje novým začátkům.


Pranostiky na květen/červen


V máji hřímoty nedělají trampoty.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

Žádné komentáře:

Okomentovat